Wie ben ik

Ik ben Karin Dortants, in 1960 geboren, en werk al meer dan 30 jaar als logopedist met zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking. De laatste 25 jaar heb ik me, binnen deze doelgroep, meer gericht op de begeleiding van mensen met een autisme spectrum stoornis.
Op zoek naar verdieping in mezelf en mijn werk heb ik vele workshops gevolgd op het gebied van communicatie (Gordon, kernkwaliteiten en kernkwadranten) en autisme (Discrete Trial Teaching, Contact Gericht Spelen, TEACCH). 
In de periode 2001-2005 heb ik tijdelijk een nieuwe uitdaging gevonden als stagedocent verbonden aan de Hogeschool Zuyd (opleiding Logopedie). Doch de behoefte om op een diepere laag met mezelf en anderen te communiceren bleef.
In 2003 ben ik in contact gekomen met het systemische opstellen. De visie en methode spraken en spreken me enorm aan. Het heeft mij persoonlijk vele nieuwe inzichten gegeven en de kijk op mezelf en de wereld veranderd en verruimd. Het waarnemen zonder te oordelen, één van de basiselementen van systemisch werken, spreekt mij erg aan.

In de periode 2004 t/m 2006 heb ik de opleiding ‘Familienstellen’ in Düsseldorf (Institut BHS) gevolgd. Daarnaast heb ik enkele specialistische workshops gevolgd, op het gebied van sjamanisme en rituelen bij Daan van Kampenhout, Angelika Fend en Bettina Hübner. Het werken met rituelen en sjamanisme vormt mijns inziens een goede aanvulling op het systemisch (familie)opstellen en waar mogelijk gebruik ik elementen hieruit in mijn werk.

In oktober 2009 heb ik de opleiding NLP practitioner afgerond. Het bewust inzetten van NLP vormt een waardevolle aanvulling op mijn manier van werken als systemisch (familie)opsteller.

In mei 2010 heb ik mijn opleiding hypnotherapie, in Zwitserland, afgerond (ABH gecertificeerd). Sindsdien maak ik naast de systemische opstellingen ook gebruik van (systemische) hypnose als middel om inzicht te krijgen in vragen/problemen en om veranderingsprocessen in gang te zetten.

Karin