Voorwaarden

Tijdens de (familie)opstellingendag wordt gewerkt in groepen van minimaal 6 tot maximaal 15 personen. Iedereen kan deelnemen aan zo’n dag. Er kunnen per dag ca. 5 opstellingen plaatsvinden. Er wordt steeds gewerkt vanuit een respectvolle houding. Alle problemen en opstellingen die deze dag besproken en zichtbaar worden, worden met respect behandeld.
Deelname aan deze dag is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling. U dient dan vooraf met Uw behandelend specialist/therapeut te overleggen over eventuele deelname. Het is ook mogelijk dat betreffende specialist/therapeut U begeleidt tijdens deze dag. De specialist/therapeut betaalt in dat geval niet.
Er wordt alleen gewerkt met mensen die de volle verantwoording voor zichzelf nemen (zie ook aanmeldingsformulier).
De kosten van deze dag zijn inclusief koffie en thee, doch exclusief lunch. Indien nodig is, na persoonlijk overleg, betaling naar draagkracht mogelijk.
Deze voorwaarden gelden ook voor individuele sessies.