Hoe werkt het?

Ons leven wordt voor ca. 95% gestuurd door ons onderbewustzijn….en dan bedoel ik niet alleen de ademhaling, hartslag etc. Nee, al onze dagelijkse handelingen worden bepaald door onze eigen overtuigingen. Overtuigingen die wij gedurende ons leven hebben verzameld tot een leeftijd van ca. 7-8 jaar. Wil je bepaalde gewoontes, gedragingen, overtuigingen veranderen, dan zal je dit niet redden door alleen op bewust niveau te werken. Je zult de hulp van je onderbewustzijn nodig hebben. En dat is precies waar het in hypnose om gaat.

 

Door zelf mee te werken aan de ontspanning en je aandacht te focussen, helpt de hypnosetherapeut of -coach je om toegang te krijgen tot je onderbewustzijn, zonder dat je bewustzijn met zijn ‘verleden- tijd denken’(“ik kan dat toch niet” of “dat is nog nooit gelukt”) en toekomst -denken (allerlei beren op de weg zien, “wat zou er gebeuren als…?”) ertussen zit. Dit opent de weg voor veranderingen, voor het bereiken van je doelen.

 

De hypnosetherapeut of -coach maakt hierbij gebruik van verschillende ‘technieken/methodieken’. Zo kan hij heel directief zijn of op indirecte wijze instructies en suggesties geven (Milton Erickson). Zelf ga ik altijd op zoek naar de bron van het ontstaan van het probleem om vandaaruit toe te werken naar het oplossen ervan. Het gaat er dus niet om een ‘probleem’ eenvoudigweg te elimineren met als risico dat er een ander voor in de plaats komt. Nee, het gaat erom een ‘probleem’ bij de wortel aan te pakken. Ik maak daarbij o.a. gebruik van time-line (terug gaan in de tijd en/of vooruit richting de toekomst), het werken met (persoonlijkheids)delen, dromen, metaforen, kennis uit de HUNA en uiteraard de systemische hypnose, waarbij mijn werk als systemisch opsteller goed van pas komt.