Wat is het?

Wij zijn allemaal onderdeel van een groter geheel (familie, werk, school, geloof, cultuur). Ons gedrag wordt in hoge mate bepaald door de plaats die wij innemen in de verschillende systemen, zo ook ons in familiesysteem. Een verandering is alleen mogelijk als deze in overeenstemming is met de beelden en ideeën die we over onze familie in ons dragen (Hellinger 2001).

Veel van onze huidige overtuigingen en problemen vinden hun oorsprong in de familie waar we zijn opgegroeid.

Systemische opstellingen zijn een manier om te kijken welke last er op een (familie)systeem drukt; de verstoorde verhoudingen binnen de (familie)verbanden (verstrikkingen) worden zichtbaar gemaakt.

In een (familie)systeem zijn 3 belangrijke basisprincipes werkzaam:

Wanneer in een (familie)systeem één van deze basisprincipes in de knel komt, ontstaan er dynamieken (bijv ik doe het in jouw plaats, het leven van iemand anders leiden..). Dit gebeurt uit liefde met als doel om het zo goed mogelijk te doen voor het hele systeem.

Vanuit deze dynamiek ontstaan symptomen (angst, depressie, lichamelijke klachten, relatieproblemen,…). Hier wordt in de opstelling mee gewerkt; de dynamiek wordt zichtbaar, waarna via interventies naar oplossingen wordt gezocht, die ontspanning brengen in het (familie)systeem, zodat liefde, energie en kracht weer kunnen stromen.